PROPOZYCJE MISTRZOSTW OKRĘGU PODKARPACKIEGO W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE, TOWARZYSKIE UKJ OSTOJA PUSTKÓW – BIAŁY BÓR 18-19.08.2018

1. Termin zawodów:18 - 19.08.2018 r.
2. Miejsce zawodów: Teren Ośrodka UKJ Ostoja w Białym Borze.
3. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 14 sierpnia 2018 r.
zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach, bądź na e-maila: biuro@ukj-ostoja.pl
W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia, konkursy oraz numer kontaktowy, bądź e-maila.
4. Program zawodów
18 sierpnia 2018 (sobota) godz. 11.00
Konkurs nr 1 klasy L1- I półfinał juniorzy młodsi
Konkurs nr T1 klasy L1– „towarzyski”
Konkurs nr 2 klasy P1 – I półfinał juniorzy/młodzi jeźdźcy
Konkurs nr 3 klasy P1- otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
Konkurs nr 4 klasy N4- I półfinał seniorzy
Konkurs nr 5 klasy N4 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
18 sierpnia 2018 (sobota) godz. 14.00
Konkurs nr 6 klasy L2- II półfinał juniorzy młodsi
Konkurs nr T2 klasy L2– „towarzyski”
Konkurs nr 7 klasy P2 – II półfinał juniorzy/młodzi jeźdźcy
Konkurs nr 8 klasy P2 - otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
Konkurs nr 9 klasy N5- II półfinał seniorzy
Konkurs nr 10 klasy N5 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
19 sierpnia 2018 r. (niedziela) godz. 11,00
Konkurs nr 11 klasy L3- finał juniorzy młodsi
Konkurs nr T3 klasy L3– „towarzyski”
Konkurs nr 12 klasy P3 – finał juniorzy/młodzi jeźdźcy
Konkurs nr 13 klasy P3- otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
Konkurs nr 14 klasy N6- finał seniorzy
Konkurs nr 15 klasy N6 -otwarty dla zawodników startujących w zawodach regionalnych
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin rozpoczęcia konkursów w zależności od liczby
zgłoszonych zawodników.
Zawody rozgrywane będą zgodnie z: aktualnymi Przepisami i Regulaminami PZJ oraz
Regulaminem rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w ujeżdżeniu (w załączeniu do
propozycji).
5. Stajnie letnie:
Boksy dla koni (20 szt.), przygotowane od dnia 17 sierpnia 2018 r. , od godz. 16.00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma – 1 kostka 5 zł,/ siano 1 kostka 10 zł. Pasza , pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie.
W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks
wynosi 25 zł. dziennie.
6. OPŁATY:
- 250 zł /dwa dni startów z boksem
- 200 zł/dwa dni startów bez boksu
- 150 zł/ jeden dzień startów bez boksu
Możliwość podłączenia do prądu – 50 zł za całe zawody.
Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00
- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
7. Zakwaterowanie:
Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
- pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 50 zł od osoby za dobę
- Wyżywienie:
We własnym zakresie.
Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok. 50) na terenie zawodów.
8. Warunki techniczne:
- zawody odbywać się będą na terenie otwartym
- czworobok, wymiary: 60 x 20 [m]– podłoże piaszczyste
- rozprężalnia, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste
Czworobok otwarty dla zawodników w dniu 17.08.2018 17.00-18.00.
9. Klasyfikacja ogólna:
- Flots dla 25% zwycięskich koni każdego konkursu ZT i ZR,
- dekoracja odbędzie się w dniu 19.08.2018 r. po zakończeniu wszystkich konkursów
Do dekoracji Mistrzostw Podkarpacia wychodzą wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa.
Organizator zapewnia dla nich flo. Przewidziane nagrody rzeczowe w konkursach mistrzowskich.
10. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego.
Losowanie kolejności startów w Mistrzostwach odbędą się w dniu 17.08.2018 r. godz. 19,00.
Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni – 18.08.2018 r. do godz. 8,00.
11. Organizator:
UKJ „OSTOJA”
39-205 Pustków 230
Tel. kom. 0602588629
e-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Uczestnictwo:
Zawody Regionalne
a) Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. Zawodnicy muszą
posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz
aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać
zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie
i starsze.
Zawody Towarzyskie
a) Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas
trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy
poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie
i starsze
12. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny –Małgorzata Mastalerczyk
Sędzia WZJ – Katarzyna Bącal
Sędzia III (sekretarz) - Danuta Zakrzewska
Komisarz (w komisji ) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Przepisów o sędziach jeździeckich – wydanie
6.5 ze zmianami z dnia 21.03.2014.
Lekarz zawodów – Jakub Durda
Dyrektor zawodów – Ryszard Tęcza tel. 0602588629
13. Informacje ogólne:
Odpowiedzialność:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
Organizacja zawodów: -
1) W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie zawodów.
2) Na terenie zawodów konie startujące w Mistrzostwach mogą być trenowane wyłącznie przez
startujących na nich zawodników. Luzacy zawodników mogą tylko stępować na koniach.
14. Listy startowe:
Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego bez opłat.
15. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji
w wysokości 200 PLN.
16. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe
_ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
_ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia,
Szczepienie przypominające,
_ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia(jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),
_ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody. 
Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w ujeżdżeniu :
1. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w PdkZJ.
2. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i PdkZJ.
3. Mistrzostwa w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia w regulaminowym
terminie (10 dni przed zawodami) i ostatecznego uczestnictwa co najmniej 3 zawodników.
4. Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.
5. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa.
6. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.
7. Młodzik, Junior Młodszy, Junior w danym roku kalendarzowym może wybrać kategorię wiekową lub o
jedną wyżej, ale startować może tylko w jednej z tych kategorii wiekowych.
8. Istnieje jedna kategoria Junior/Mł. Jeździec
9. W Mistrzostwach dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, w finale na
jednym koniu.
10. Kolejność startu par jest losowana każdego dnia. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają prawo
wyboru koni, na których startują jako pierwsi.
11. W miejscu rozgrywania zawodów na 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia konkursów jak
również w czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania koni pod groźbą dyskwalifikacji mają tylko
zawodnicy startujący na tych koniach.
12. Programy nie mogą być czytane.
13. Zawodnicy mogą startować z batem o max. długości 120 cm.
14. Dopuszcza się jazdę bez ostróg.
15. Ubiór jeźdźca i rzędy koni według przepisów w ujeżdżeniu.
16. Zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie konkursy Mistrzostw swojej kategorii są klasyfikowani według
kolejności zdobytej sumy punktów procentowych. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych
przez dwóch zawodników ( dotyczy trzech pierwszych miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w
finale, następnie w II półfinale.
Kategorie wiekowe Mistrzostw Podkarpacia/zasady rozgrywania konkursów
mistrzowskich:
Młodzik (9-13 lat):
I półfinał: KL. L-6R
II półfinał: KL. L-6R
Finał: KL. L 1
Junior Młodszy (12-15 lat):
I półfinał: Kl . L1
II półfinał: Kl. L 2
Finał: Kl. L3
Junior/Mł. Jeździec (14-18 lat/16-21):
I półfinał: Kl. P1
II półfinał: Kl. P2
Finał: Kl. P3
Senior ( od 18 lat):
I półfinał: KL. N4
II półfinał: KL. N5
Finał: KL. N 6
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas
podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez
Podkarpacki Związek Jeździecki
w Rzeszowie w dniu 14.07.2018 r.

SERDECZNIE Z A P R A S Z A M Y
PREZES UKJ „OSTOJA”
Ryszard Tęcza

guitar

Ostoja

«to, co lub ten, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa»

Klub OSTOJA powstał w 2003 roku. Do dyspozycji Klubowiczów i gości Klubu mamy kilkanaście koni, z czego część systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych. Koordynacją prac związanych z doskonaleniem sztuki jeździeckiej zajmują się nasi instruktorzy. Nauka jazdy konnej prowadzona jest trybie całorocznym bez względu na aurę, a możliwe jest to dzięki posiadanej przez nas krytej ujeżdżalni.

Kontakt

E-mail: biuro@ukj-ostoja.pl
Phone: (+48) 602 588 629

Kontakt

39-205 Pustków 230
gmina Dębica
województwo podkarpackie

Send a message